St. James appears to Charlemagne

 

Como se demostrou a Calrros as estrelas êno çeo

Sabede que o Apostolo glorioso ontre todo los outros apostolos de Nostro Señor que forõ a preegar por las partes do mûdo, foy el o primeiro que preegou en Galiza. Et despois que o rrey Erodes mãdou matar en Iherusalem, trouxerõ o corpo del os diçipolos por mar a Galiza, onde el fora enviado a preegar primeiramente, segundo ja oystes. Et as gentes que el cõuertera en Galiza, despois por los seus pecados perderõ a creêça de Deus, que lles el enviara que os ensinase, ata que fui cobrada êno tenpo d’este Calrros, depois que cõquereu cõ grã traballo moytas partes do mûdo, convê a saber: Ingraterra, França, Alamana, Leorena, Bretana, Bergona, Italia et toda las outras terras et çidades de mar a mar, et tiroas do poder dos mouros por la ajuda de Deus et por las suas armas et as tornou a sua creêça. Et porque era ja cãsado de grãde traballo que leuara, poso en sua voontade de folgar. Et hûa ora catando el cõtra o çeo, vio hûu camino d’estrelas que se começaua sobre lo mar de Frisa et ya por ontre Alamana et Ytalia et por ontre França et Aquita[n]ia et ya dereytamente por meogo da Gascona et por Nauara et por Espana, et ya ferir en Galiza en aquel lugar onde o corpo de Santiago jazia ascondudo; et Calrros veendo esto moytas noytes, coydou en sua voõtade que poderia seer; et jazendo de noyte, en esto coydando, apareçeulle huû caualeiro en vison tã fremoso que nõ poderia mais, et disolle:

—Meu fillo, que fazes?

Et el rrespodeu:

—Quen es tu?

Et el lle diso:

—Eu soo o apostolo Santiago, criado de Ihesucristo et fillo de Zebedeu, et yrmaão [de] Sam Johã Auãgelista, o que Nostro Señor por la sua misericordia escolleu sobre lo mar de Galilea para enviar preegar a sua creêça aos poboos, et o que Erodes mãdou degolar en Iherusalem, cujo corpo agora jaz soterrado ascondidamente en Galiza que agora he metuda en poder de mouros a desseruiço de Deus; et marauillome moyto, tu que tãtas terras et tãtas vilas liuraste do poder dos mouros, por que nõ liuraste a mina, porque che faço a saber, que asi como te Deus fezo mais poderoso ca todo los outros rrex da terra, que asi te escolle para liurares a mîa terra et o meu camino do poder dos mouros; et para darche por ende coroa de gloria perdurauele; et o camino que tu viste êno çeo das estrelas, sabe que che demostra que te deues a yr cõ moy grã poder et liurar o meu camino et a mîa terra, et a visitar et entrar aquel lugar que he en Galiza onde jaz o meu corpo; et despois que esto for feicto de toda las terras de cristiãos que ha de mar a mar, yrã alo en rromaria, et averã y de Deus perdom de sus peccados et daranlle y loores por las boas cousas et marauillas que fez et faz. Et esto se fara y senpre des lo tenpo da tua vida ata a fim do mûdo. Et agora vayte o mays çedo que poderes et eu ayudarte ey en todas las cousas; et por lo traba[l]o que y leuares gaanarche ey de Nostro Señor a gloria do Parayso; et o teu nome seera senpre loado.
 

Source: José L. Pensado (ed.) (1958): Miragres de Santiago. Madrid: Anejo 68 da R.F.E., pp. 70-73.


Galician Medieval Texts
Galician Main Page

Modern Romance Languages Main Page
Orbis Latinus Main Page

This page is part of Orbis Latinus
© Zdravko Batzarov