Guíde for pilgrims: description of the city


Como et por que maneira esta edificada a igleya de Santiago

A çidade de Cõpostela esta ontre dous rrios os quaes hûu ha nome Saar et o outro Sarela. Saar esta cõtra oriente ontre Mõte Goyo et a çidade, et Sarela cõtra [ouçidente ontre] Monte Pedroso et a çidade.
As entradas [et] as portas sõ septe: a primeira entrada he a porta do Camino Frãçes, a segûda he a porta da Pena, et a terçeira he a porta do Santo Rromeu que vay para a Treydade, et a quarta a porta de Fageiras que vay para Padrõ, et a quinta a porta da Mamoa, et a seista he a porta de San Françisco, et a septima he a porta de Maçarelas por [u] entra o preçioso vino aa çidade de Santiago.
(...)
 

En qual lugar jaz soterrado o corpo de Santiago Zebedeu

En esta igleia meesme jaz soterrado so o mayor altar, o corpo do moyto onrrado bêaventurado apostolo Santiago. Et segundo que dizê jaz metudo en hûa arqua de marmore en moy boo sepulcro. Et aquela arqua he laurada de hûa marauillosa obra nê he moyto grãde nê moyto pequena, et a nîhûa maneira nûca d’ali pode seer mudada segundo ençima da testemoyo sam Theodomiro que foy bispo d’y, que o achou ali grã peça ha, segundo avedes oydo. Et a nêhûa gisa nûca o d’ali poderon mudar. Et d’esto tomê vergonça os trasm[õ]ta[ã]os et os [ê]vegosos, que dizê que [su]as rrelicas jazê so a terra [sua], ca çerto [he] sen nîhûa [duda que] o corpo d’este apostolo jaz todo entrego en aquel lugar. Et he en aquel lugar todo çercado o corpo del de moy boas pedras preçiosas que chamã carbûche, et esta pedra he enperador de toda las outras pedras preçiosas; et aquel lugar he onrrado de moy boas obras diuinaes que nûca y falesçe[n] et de moytos çirios çelestiaes que ardê y senpre, et d’angeos deuinaes que nûca y cedan seruindo de noyte et de dia.

Sobr’este sepulcro que vos dizemos, esta hûu altar pequeno que os seus diçipolos y fezerõ, segundo que dizê. Aquel altar, por amor do Apostolo et dos seus diçipolos, nûca pode seer destroyd[o] nê tirado d’ali. Et sobre aquel [he hûu] altar moy grãde et moy marauilloso, que ha en alto çinquo palmos, et en longo doze, et en ancho septe et asi por estas mîas mãos o medy. Et s[o] este altar meesme, cõtra a parte destra, esta hûu altar pequeno feicto en tres cadras, et he çar[r]ado detras et de deante aberto, asi que se tirarê a taboa da prata que esta ante o altar vello, poderlo an moy bê veer. Et se algûu quiser dar algûu pano de lenço para cobrir o altar de Santiago, deueo a dar de noue palmos en ancho et de viinte et hûu en longo. Et se quiser dar pano para [o] frontal de deante, deueo de dar de sete palmos [en ancho] et de treze en longo.
 

Source: José Luis Pensado (ed.) (1958): Miragres de Santiago. Anejo 68 da R.F.E. Madrid, pp. 151-152, 159-162.


Galician Medieval Texts
Galician Main Page

Modern Romance Languages Main Page
Orbis Latinus Main Page

This page is part of Orbis Latinus
© Zdravko Batzarov