Religious Songbook (Cancioneiro relixioso)

 
 
Cantiga C (de loor) Esta é de loor.

Santa Maria,
Strela do dia,
mostra-nos via
pera Deus e nos guia.

Ca veer faze-los errados
que perder foran per pecados
entender de que mui culpados
son; mais per ti son perdõados
da ousadia
que lles fazia
fazer folia
mais que non deveria.
Santa Maria...

Amostrar-nos deves carreira
por gãar en toda maneira
a sen par luz e verdadeira
que tu dar-nos podes senlleira;
ca Deus a ti a
outorgaria
e a querria
por ti dar e daria.
Santa Maria...

Guiar ben nos pod’o teu siso
mais ca ren pera Parayso
u Deus ten senpre goy’e riso
pora quen en el creer quiso;
e prazer-m-ia
se te prazia
que foss’a mia
alm’en tal compannia.
Santa Maria...

   
Source: Walter Mettman (ed.) (1981): Afonso X, el Sabio. Cantigas de Santa María. Madrid: Castalia, vol. I, p. 304.
 

Galician Medieval Texts
Galician Main Page

Modern Romance Languages Main Page
Orbis Latinus Main Page

This page is part of Orbis Latinus
© Zdravko Batzarov