Silvio Lancerini

Par mi gh'era El


Original orthography of the author: Modern Unified Orthography:
Te i tempi de i tempi
quando la tèra
el sol e la luna
ancora no i ghèra
e tut 'l universo
fin a l' ultima stéla
a'l èra ingrumà
te na sola borèla
e pò ancora p' indrìo
fin a dónder là rènt
al momento che 'l tut
sbròca fóra dal gnént
là, propio là
na s'ciantina p' in gna
péna péna p' indrìo
par mi, ghèra Dio.
'Ntei tenpi dei tenpi
có che la tera
el sol e la luna
ancora no i gh' era
e tuto l' universo
fin a l' ùltima stéla
a l' era ingrumà
'nte na sola borela
e pò ancora p' indrìo
fin a dónder là rente
al moménto ch' el tuto
el salta fóra dal gnente
là, propio là
na s-ciantina p' in là
péna péna p' indrìo
par mi, gh' era Dio.
 


Venetan Texts Main Page
Venetan Language Main Page

Modern Romance Languages Main Page
Orbis Latinus Main Page

This page is part of Orbis Latinus
© Zdravko Batzarov